Skip to content

Gotland är idealiskt för elbilar!

Elbil Gotland är ett projekt som verkar för att det skall rulla fler elbilar på de gotländska vägarna. Bakom projektet står företagarföreningen Produkt Gotland. 

Vi är övertygade om att elbilar är framtiden - rena och tysta som de är. Vi anser att elbilar är ett komplement till biogasbilar. Förutom storstäderna så är Gotland perfekt lämpat för elbilar, 15 mil långt och 5 mil brett. Dessutom har vi en väl utbyggd vindkraft, ungefär 40 % av den el som konsumeras på Gotland kommer från vindkraften och solkraften är under utbyggnad.

elbil_bottom_cut