Elbilar

Med elbil menas en bil som drivs helt med elektricitet. Elbilen är försedd med en eller flera elmotorer samt vanligen uppladdningsbara batterier som laddas med sladd från elnätet. Elmotorer har högre verkningsgrad än förbränningsmotorer och kan dessutom fungera som generatorer och ta tillvara rörelseenergin för batteriuppladdning när bilen bromsas (regenerativ bromsning). Även tyngre fordon, t.ex. bussar och lastbilar, kan förses med eldrift. En bil med både elektrisk motor och förbränningsmotor benämns hybridbil.

Fördelarna med elbilar är bl.a. att de är energieffektiva, buller- och avgasfria, har låg uppladdningskostnad samt att de är lättkörda eftersom de normalt inte kräver koppling eller växling. Nackdelarna förknippas främst med batteriernas svagheter, dvs. att dessa är dyra och tunga, har lång laddningstid och begränsad räckvidd per laddning. Elbilens körsträcka mellan laddningarna varierar vanligen mellan 50 och 200 km beroende på typ av bil. Även bilförarens körstil påverkar räckvidden; längst kommer den som tillämpar s.k. sparsam körning (ekokörning), som lärs ut vid bl.a. svenska trafikskolor. För huvuddelen av bilresorna, bl.a. pendling med personbil, är elbilens räckvidd tillräcklig.

Utvecklingen går framåt inom detta område och nästan varje större biltillverkare har idag en elbil att erbjuda.

På Gotland finns elbilar att provköra hos Visby Motorcentral och Visby Bilcity.

Frågor om elbilar

Allmänt om elbilar:

Elbilar på Gotland:

Laddhybrider:

elbil_bottom_cut