Produkt Gotland

Produkt Gotland är ett aktivt nätverk av företagare med stort engagemang för vår ö. Alla företag på Gotland kan bli medlemmar. Vi verkar för en positiv och hållbar utveckling av det Gotländska näringslivet. Vi vill skapa förutsättningar för våra barn och barnbarn att bo, leva och verka på Gotland.

Historik
Produkt Gotland bildades 1995 och bestod från starten av företag inom livsmedelsbranschen. Från 2001 kan varje producerande företag av vara eller tjänst på Gotland bli medlem.

Verksamhet
Produkt Gotland är en ideell förening som drivs utan vinstintresse. Vi arbetar på olika sätt för hållbar utveckling genom att arbeta tillsammans. Vi har medlemsmöten hos varandra och hos andra företag och organisationer. Vi inspirerar och uppmuntrar varandra. Vi diskuterar och håller workshops om aktuella frågor. Vi arbetar med projekt som ska vara i framkant och för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Gotland. Ett exempel är ”Electric Mobility Gotland”, där föreningen arbetar för att Gotland skall få fler elbilar. Flera av medlemmarna i föreningen deltar i referensgrupper till offentliga förvaltningar och andra föreningar.
Vi åker på medlemsresor till inspirerande destinationer.
De senaste åren har vi gjort följande resor:

  • 2007 Eden Project, Storbritannien
  • 2008 Gnosjö, Småland
  • 2009 Samsö, Danmark
  • 2011 Hainan, Kina
  • 2012 Utrecht, Nederländerna
  • 2013 Åre, Sverige
  • 2014 Åland

I föreningen möts personer som kanske inte skulle ha mötts någon annanstans. Vi lär av varandra och om våra olika branscher. Vi har roligt – kul – i föreningen. Vi brukar säga att vi skall ”samla kulpoäng”.

Samarbete
Medlemsföretagen använder olika kvalitets- och miljösystem anpassade efter varje företags verksamhet. Det finns möjlighet för medlemsföretag att vidareutveckla sitt eget kvalitets- och miljöarbete tillsammans med andra företag i föreningen. Flera samarbeten har bidragit till produktutvecklingar som i sin tur har gett medlemsföretag nya marknader.

Föreningsarbetet
Utöver medlemsresorna har vi ungefär sex medlemsmöten per år, som vi ofta ägnar åt föredrag och ”kuligheter”. Vi har ett virtuellt kontor på Internet där mycket av föreningsarbetet sker och där vi alla deltar. Mycket av det mera traditionella föreningsarbetet sker på Internet, vilket innebär att vi frigör tid till viktigare saker då vi träffas ”in real life”.

Styrelsen och styrelseordföranden företräder föreningen utåt och allt administrativt arbete sköts externt för att inte belasta medlemmarnas föreningstid.

Se även föreningens hemsida www.produktgotland.se>>

elbil_bottom_cut